Новости

50 копійок 1912 року

Монета номіналом 50 копійок 1912 року випуску вийшла тиражем 7 085 008 прим., чеканилася на Санкт-Петербурзькому монетному дворі. Вага монети 10 грм, діаметр 26,75 мм, товщина 2 мм, проба срібла 900. Потрібно враховувати, що величезну частку цих монет у 20-х роках Радянці використовували як донорську сировину для карбування нових срібних монет. Як видно тираж в 1912 році був трохи нижче, ніж тираж півтинників 1900 років. Останнім часом монети цього року трапляються досить рідко.
На аверсі півтинника зображено розгорнутий ліворуч профіль Миколи II, уздовж борту монети напис Б.М. МИКОЛА II ІМПЕРАТОР І САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОСС. Зворотний бік має викарбуваний герб Російської імперії у вигляді двоголового орла зі Скіпетром та Державою у кожній з лап. Під гербом в один рядок уздовж борту вказано номінал та рік випуску півтинника. Напис по гурту в'яззю ЧИСТОГО СРІБЛА 2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛІЙ, далі в круглих дужках знак мінцмейстера (Е•Б) – Елікум Бабаянц. Ця монета була в обігу, герби і корона легко підтерті, в іншому стан дуже хороший.
Новини