Новости

5 рублів 1877 рік

Монета номіналом 5 рублів 1877 року випуску вийшла тиражем 6.600.003 шт., чеканилися на Санкт-Петербурзькому монетному дворі. Вага монети 6,54 г, діаметр 22,6 мм, товщина 1,9 мм, проба золота AU 917. На гурті по периметру вдавлені рисочки. На аверсі монети по всій поверхні викарбувано герб Російської імперії – двоголовий орел із короною вгорі у лапах тримає Скіпетр та Державу. По центру грудей орла щит із Георгієм Побєдоносцем, на крилах герби основних губерній Росії. Зліва та з права від хвоста орла ініціали НI – мінцмейстер Микола Іосса.
На звороті в малому колі по центру між розетками прописано номінал монети 5, нижче напис РУБЛІВ, ще нижче дві риси з проміжною точкою, під ними рік карбування монети 1877, під роком СПБ – позначення монетного двору. Між малим колом і ребром монети напис ЧИСТОГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИК 39 ДОЛІЙ. Монета була в обігу, стан добрий.
Новини