Новости

25 копійок 1855 і 1859 рік

Монета номіналом 25 копійок 1855 року випуску вийшла тиражем 4.776.003 шт., а монета 25 копійок 1859 року вийшла тиражем 4.400.006 шт., карбувалися на Санкт-Петербурзькому монетному дворі. Вага монети 5,18 грм, діаметр 24,3 мм, товщина 1 мм, проба срібла 868, гурт вдавлений візерунчастий. Монети періоду імператора Олександра II.
На аверсі монети по центру прописано номінал між крапками 25, над цифрами корона, нижче номіналу напис КОПЪЕКЪ, потім ще нижче пунктирне підкреслення, а в самому низу рік карбування 1855 або 1859, під роком позначення монетного двору СПБ. Уздовж борта монети з ліва і з права присутні гілочки рослин, які доходять до корони вгорі.
На зворотному боці монети в центральній частині малого кола вміщено зображення Державного Герба Російської імперії. Герб із двоголовим орлом, вище розташована така сама корона, але більшого розміру, пов'язана з нижніми коронами стрічкою Андріївського ордена, що майорить. Правою лапою орел тримає скіпетр, лівою - державу. На грудях розміщений московський герб: Святий Георгій на коні, що вражає списом змієподібного дракона з крилами. Ліворуч від хвоста - буква Н, праворуч - буква I - у монеті 1855 року ініціали мінцмейстера монетного двору Миколи Іосса, і в монеті 1859 року ініціали ФБ - Федір Блюм. Уздовж бортика монети над малим колом прописано напис ЧИСТОГО СРІБЛА 1 ЗОЛОТНИК 5 1/4 ДОЛІ. Представлені монети в доброму стані, були в ужитку, герби і корони в мінімально притертому стані, дрібні подряпини присутні.
Новини