Новости

15 копійок 1867-1915 рік

Монета номіналом 15 копійок карбувалася на Санкт-Петербурзькому монетному дворі. Вага монети 2,7 грм, діаметр 19,5 мм, товщина 1,3 мм, проба срібла 500, гурт рубчастий. Потрібно враховувати, що величезну частку цих монет у 20-х роках совєти використовували як донорську сировину для карбування нових срібних монет. Величезну кількість монет такого номіналу знаходили копачі в землі як скарб.

На аверсі монети по центру прописано номінал між крапками 15, над п'ятнашкою корона, нижче номіналу напис КОПЪЕКЪ, потім ще нижче пунктирне підкреслення, а в самому низу рік карбування. Уздовж борта монети з ліва і з права присутні гілочки рослин, які доходять до корони вгорі. На зворотному боці монети в центральній частині вміщено зображення Малого Державного Герба Російської імперії зразка 1856 року. Герб із двоголовим орлом, коронований двома імператорськими коронами, вище розташована така сама корона, але більшого розміру, пов'язана з нижніми коронами стрічкою Андріївського ордена, що майорить. Правою лапою орел тримає скіпетр, лівою - державу. На грудях поміщений московський герб: Святий Георгій на коні, що вражає списом змієподібного дракона з крилами. Московський герб оточує ланцюг ордена Святого апостола Андрія Первозванного. На піднятих догори крилах орла розташовані герби восьми царств - по чотири на кожному крилі. На лівому герби царств - Казанського, Польського, Херсонеса Таврійського, а також з'єднані в один герби великих князівств - Київського, Володимирського і Новгородського. На правому герби царств: Астраханського, Сибірського, Московського і Великого князівства Фінляндського. На монетах 1913-14-15 років зліва від хвоста - буква В, праворуч - буква С - ініціали мінцмейстера монетного двору Віктора Смирнова. На монетах 1907-08 років зліва від хвоста - буква Е, праворуч - буква Б - ініціали мінцмейстера монетного двору Елікум Бабаянц. На монетах 1903-05 років зліва від хвоста - буква А, праворуч - буква Р - ініціали мінцмейстера монетного двору Олександр Редько. На монеті 1867 року зліва від хвоста - буква Н, праворуч - буква I - ініціали мінцмейстера монетного двору Микола Іосса. Представлені монети в дуже хорошому стані, були в мінімальному побуті, герби і корони чітко проглядаються.

Тираж монети 15 коп 1867 року склав 8.720.011 шт.

Тираж монети 15 коп 1903 року склав 16.667.000 шт.

Тираж монети 15 коп 1905 року склав 24.000.000 шт.

Тираж монети 15 коп 1907 року склав 30.000.000 шт.

Тираж монети 15 коп 1908 року склав 29.000.000 шт.

Тираж монети 15 коп 1913 року склав 5.300.000 шт.

Тираж монети 15 коп 1914 року склав 43.366.681 шт.

Тираж монети 15 коп 1915 року склав 59.333.333 шт.
Новини