Новости

10 рублів 1902 року

Монета номіналом 10 рублів 1902 року випуску вийшла тиражем 2.019.009 прим., чеканилася на Санкт-Петербурзькому монетному дворі. Вага монети 8,6 грм, діаметр 22,5 мм, товщина 1,7 мм, проба золота AU 900. Чекан монети цього року має на гурті ініціали мінцмейстера (А•Р) ОЛЕКСАНДР РЕДЬКО, який обіймав цю посаду з 1901 до 1906 року . Цікаво те, що з 1925 по 1926 рр. для здійснення золотовалютної інтервенції Радянський Союз викарбував монету 1902 р. (А•Р), тираж таких монет не відомий, особливих відмінностей від царського карбування немає.
На аверсі представлених монет викарбуваний повернутий вліво профіль Миколи II, ще лівіше від профілю по колу напис: «Б.М. МИКОЛА II ІМПЕРАТОРЪ», праворуч від профілю по колу «І ВСАМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОСС.». На реверсі викарбувано герб Російської Імперії – двоголовий орел у коронах, у лапах тримає Скіпетр та Державу. По центру грудей орла щит із Георгієм Побєдоносцем, на крилах герби основних губерній Росії. Під орлом прописано номінал і рік 10 РУБЛІВ 1902 р. Гурт монети має напис «ЧИСТОГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИК 78,24 ДОЛИ», далі в круглих дужках знак мінцмейстера (А • Р) – ОЛЕКСАНДР РЕДЬКО. Монета була в обігу, сліди зносу мінімальні, герби та корона проглядаються чітко, місцями штемпельний блиск.
Новини