Новости

15 рублів 1897 рік

Монета 15 рублів 1897 вийшла тиражем 11,9 млн шт, карбувалась на Санкт-Петербурзькому монетному дворі. Вага монети 12,93 г, діаметр 24,4 мм, товщина 1,5 мм, проба золота AU 900 проби. На аверсі представленої монети викарбуваний повернутий ліворуч профіль Миколи II, ще лівіше від профілю по колу напис: «Б.М. МИКОЛА II ІМПЕРАТОРЪ», праворуч від профілю по колу «І ВСАМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОСС.». На реверсі викарбуваний герб Російської Імперії – двоголовий орел у коронах, у лапах тримає Скіпетр та Державу. По центру грудей орла щит з Георгієм Побідоносцем, на крилах герби основних губерній Росії, під гербом напис 15 РУБЛІВ 1897 Г. Гурт монети має напис ЧИСТОГО ЗОЛОТА 2 ЗОЛОТНИКА 69,36 ДОЛІЇ та у дужках ініціали мінцмейстера Апполона Грасгофа (А•Г).
Представлена ​​монета 15 рублів 1897 має мінімальні сліди зносу, герби чітко проглядаються, профіль Миколи не затертий.
Новини